English Tutor

03/10/2019

10 người

Dưới 1 năm

Trên 8 triệu

Toàn thời gian

Không yêu cầu

Tất cả các Quận tại Tp. HCM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TIMESERVING: Tue>Fri: 2 PM-9 PM & Sat > Sun: rotate shift

With our continued expansion, we seek to bring on board additional qualified VIETNAMESE TEACHERS OF ENGLISH.

• Teach lower level classes (from Seedbed to Sprout = 6 to 10 yrs)

• Teach Grammar Classes (Cambridge Grammar Skills / School Grammar)

• Provide smoother communication among students, parents, and CMs

• Consult parents and students about academic issues when needed

• Interpret or assist parents-teachers meeting

• Help out report-card translation

• Other tasks as asked by the direct supervisor

* Report: * Directly to Program Assistant (of FMD)

* Branch Manager

*Working closely with: Class Management Officer

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

To be eligible for a teaching position at Apax Leaders, applicants must have:

• BA in TESOL; OR

• BA in English with a teaching certificate (CELTA, TESOL, TEFL, TKT…)

* 1 years of teaching English to the age group preferred (6-10yrs)


QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Full benefits of employer

Annual leave: 12 days / year

Quarterly performance review

Coaching & training monthly


Ngành nghề

Giáo dục / Đào tạo

Kỹ năng

Kỹ năng giảng dạy
Việc làm cùng công ty

Chuyên viên Tổ chức Sự kiện

Hồ Chí Minh

Thoả thuận


English Tutor

Hồ Chí Minh, Bình Dương

Trên 8 triệu


Educational Consultant Leader

Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Gia Lai

Trên 15 triệu


Chuyên viên Tư vấn Giáo dục

Hồ Chí Minh

Trên 8 triệu


Chuyên viên Vận hành Lớp học

Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Kiên Giang, TP Nha Trang

Trên 7 triệu