Giới thiệu

BDO đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2001 với các văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng đội ngũ hơn 150 kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn. Chúng tôi tập trung đầu tư tuyển dụng những nhân sự giỏi nhất và nhấn mạnh tầm quan trọng của mối liên hệ gắn kết giữa các nhân viên trong công ty cũng như giữa các nhân viên trong cùng mạng lưới.

 BDO Việt Nam, là một phần của mạng lưới BDO quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi kết hợp sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa doanh nghiệp, thuế và hệ thống pháp lý tại địa phương với năng lực của một công ty dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu. Chúng tôi có một mối quan hệ hợp tác độc lập và gần gũi với chính quyền.


1985
Năm thành lập công ty
1000+
Quy mô công ty
25
Tuổi trung bình

Liên hệ

CÔNG TY TNHH BDO CONSULTING (VIỆT NAM)


Tầng 11, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính

Tin tuyển dụng

Hiện tại đang tuyển dụng 1 vị trí

Sản phẩm và dịch vụ

Kiểm toán theo luật định là một trong những hoạt động kinh doanh cốt lõi của BDO. Đây là một yêu cầu bắt buộc theo Luật Kiểm toán Độc lập năm 2012 rằng một công ty FDI, công ty đại chúng và niêm yết, ngân hàng & tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm và công ty nhà nước phải chuẩn bị báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán đã được phê duyệt để áp dụng tại Việt Nam đồng thời phải được kiểm toán theo các tiêu chuẩn kiểm toán tương tự.
Chúng tôi có kiến thức, kỹ năng và giàu kinh nghiệm trong việc bám sát những sự phát triển của kế toán và tiếp cận với công nghệ tiên tiến nhất để thực hiện kiểm toán một cách hiệu quả. Phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro của chúng tôi tập trung vào các định hướng kinh doanh, các rủi ro liên quan và các tác động tiềm tàng trên báo cáo tài chính. Điều đó cũng giúp chúng tôi xem xét các dữ kiện được thiết lập một cách khách quan khi đưa ra quan điểm kiểm toán minh bạch.
Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các đề xuất có tính xây dựng để cải thiện kiểm soát nội bộ trên báo cáo tài chính làm tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp của khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên tục thông qua đơn vị kỹ thuật và đào tạo nội bộ để giúp khách hàng bắt kịp với những thay đổi mới nhất của chuẩn mực kế toán và yêu cầu về báo cáo.
Công việc chứng thực khác
Việc cung cấp dịch vụ kiểm toán các tài khoản đã quyết toán vốn đầu tư và các công trình xây dựng là một trong những hoạt động chính của BDO Việt Nam.
Các chuyên gia của chúng tôi dày dặn kinh nghiệm trong việc kiểm toán các báo cáo quyết toán vốn đầu tư và các công trình xây dựng. Hoạt động của BDO Việt Nam đã góp phần giúp nhà đầu tư loại bỏ chi phí không hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và nhà đầu tư.
Chúng tôi cũng thực hiện xác minh độc lập dữ liệu tài chính và phi tài chính khỏi những dữ liệu khác.

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi cung cấp đa dạng dịch vụ tư vấn thuế trong lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước. Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ đóng vai trò là đầu mối thông tin cho khách hàng đồng thời phối hợp với các công ty thành viên thuộc mạng lưới BDO quốc tế để cung cấp các giải pháp thuế quốc tế. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Rà soát các giao dịch để tối ưu hóa các khoản thuế phải nộp
Đánh giá hiệu suất nhóm thuế
Phát triển chính sách và tài liệu về chuyển giá
Tư vấn về cơ cấu vốn góp
Tư vấn lập kế hoạch mua bán và sát nhập (M&A), tái cấu trúc doanh nghiệp
Lập kế hoạch và tư vấn thuế
Trung tâm tài chính quốc tế ở nước ngoài
Tái cấu trúc doanh nghiệp
Tư vấn thuế cho nhân viên nước ngoài, bao gồm cả cân bằng thuế, cơ cấu gói thù lao

Tìm hiểu thêm