Sales Leader/ Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Health Manager)

07/12/2020

3 người

1 năm

Thoả thuận

Toàn thời gian

Không yêu cầu

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Manage sales team of 10-15 people. To provide leadership and strategy to ensure successful growth of team size and productivity in accordance with the company mission and goals.

• Manage team member’s performance to drive the employee's productivity to be aligned with KPIs schemes.

• Conduct periodic training to ensure that all employees are properly oriented to have a general understanding of the Company's basic policies and business skills.

• Develop strategy to reach the recruitment target. Shortlist candidates from various channels (like participating in events, organizing career days, using databases or social media), conduct screening calls and schedule interviews.

• Other tasks assigned by Direct Sales Manager or higher level.


• Quản lý nhóm gồm từ 10 - 15 người, đề xuất chiến lược, chính sách để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về về phát triển đội ngũ và chỉ tiêu kinh doanh của nhóm phù hợp với sứ mệnh và mục tiêu của công ty .

• Quản lý hiệu quả làm việc của các thành viên trong nhóm nhằm thúc đẩy năng suất làm việc theo KPI .

• Tiến hành đào tạo định kì để đảm bảo cho tất cả nhân viên có định hướng đúng đắn, hiểu biết chung về chính sách của công ty và kỹ năng kinh doanh.

• Xây dựng chiến lược để đảm bảo được mục tiêu tuyển dụng. Thu thập và lựa chọn danh sách ứng viên tiềm năng từ nhiều kênh (ví dụ như tham dự sự kiện, tổ chức ngày hội việc làm, sử dụng cơ sở dự liệu hoặc mạng xã hội), tiến hành các cuộc gọi sàng lọc và lên lịch phỏng vấn ứng viên.

• Các công việc khác được giao bởi Giám đốc bán hàng hoặc cấp lãnh đạo cao hơn .

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

• Age: above 25 years old.

• University or College degree.

• Having management experience in direct sales such as insurance, financial consulting, nutrition food, cosmetics and home appliance is an advantage.

• Strong interpersonal skills, good leadership skills, good presentation skills, persuasion and negotiation skills.

• Can-do attitude, mindset of a challenger.

• Proficiency with Microsoft Word, Excel and PowerPoint.


• Độ tuổi: 25 tuổi trở lên .

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học .

• Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp như bảo hiểm, tư vấn tài chính, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thiết bị gia dụng là một lợi thế .

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, kỹ năng thuyết trình tốt, có khả năng thuyết phục và đàm phán.

• Tư duy tích cực và thách thức .

• Sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint .

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

• Unlimited attractive income based on ability (Salary + Incentive).

• Quarterly salary review.

• Other rights and benefits by law.

• Working time: 8:00 ~ 18:00 Monday ~ Friday.

• Friendly and dynamic working environment.

• Great opportunities for self-development and network expansion.

• Annual oversea incentive trip for excellent employees.

• In-depth training sessions with Korean experts on leadership skill, teamwork skill.


• Thu nhập hấp dẫn dựa trên năng lực (lương + thưởng) .

• Được đánh giá năng lực hàng quý để xem xét chế độ lương/ thưởng.

• Các quyền lợi khác theo quy định của Luật pháp.

• Thời gian làm việc: 8:00 ~ 18:00.

• Môi trường làm việc thân thiện và năng động .

• Có cơ hội để phát triển kỹ năng cá nhân và mở rộng mạng lưới .

• Có chính sách thưởng bằng hình thức du lịch nước ngoài hàng năm cho nhân viên xuất sắc .

• Được tham dự các buổi đào tạo chuyên sâu với các chuyên gia từ Hàn Quốc về mở rộng mạng lưới, kỹ năng tư vấn chốt đơn hàng.


Ngành nghề

Kinh doanh / Bán hàng
Vị trí Sales Leader/ Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Health Manager) tuyển dụng bởi công ty Công ty TNHH Coway Vina tại Hà Nội với mức lương Thoả thuận yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Trưởng Nhóm Kinh Doanh tại Hà Nội khác trên kênh tuyển dụng việc làm topcv.
Việc làm cùng công ty

{{ job.title }}

{{ job.cities }}

{{ job.salary }}


Khóa học dành cho bạn