Giảng viên đào tạo nội bộ

Hết hạn nộp đơn

Không giới hạn

3 năm

Thoả thuận

Toàn thời gian

Không yêu cầu

Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đảm nhận giảng dạy các kỹ năng mềm cho CBNV Eximbank.

- Dự đoán, đề xuất và tập hợp nhu cầu đào tạo phụ hợp với mục tiêu kinh doanh.

- Xây dựng khung năng lực và chương trình khung, xây dựng và quản lý giáo trình và công cụ hỗ trợ đào tạo.

- Bảo đảm năng lực đào tạo của đội ngũ giảng viên thông qua việc xác định các năng lực cốt lõi, phương pháp đào tạo và đề xuất chương trình phát triển cho đội ngũ giảng viên.

- Thực hiện thiết kế bài giảng và giảng dạy kiến thức, kỹ năng và chuyên môn thông qua các hoạt động đào tạo. Có kiến thức về tâm lý khách hàng và văn hóa vùng miền, có kinh nghiệm về hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm dịch vụ.

- Năng cao hiệu quả đào tạo bằng việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo.

- Quản lý dự liệu đào tạo bằng việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo.

- Quản lý quy trình đào tạo, công cụ hỗ trợ đào tạo tại khu vực mình phụ trách.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Giảng viên cơ hữu, làm việc full-time tại Trung tâm Đào tạo Hồ Chí Minh.

- Có trình độ Đại học trở lên.

- Có đủ trình độ và kiến thức chuyên sâu phù hợp với nội dung giảng dạy.

- Có kỹ năng sư phạm: thiết kế bài giảng logic, trực quan và sinh động.

- Có kỹ năng trình bày (được đánh giá thông qua giảng thử): rõ ràng, dễ hiểu.

- Có kỹ năng phản biện, tiếp thu và đánh giá.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng tin học và phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy liên quan

- Khả năng tổ chức điều phối lớp học.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực.

- Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.

- Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao.

- Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, …

- Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người

- Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày

- Phụ cấp điện thoại theo quy định

Hết hạn nộp đơn


Ngành nghề

Giáo dục / Đào tạo Ngân hàng / Tài chính
Việc làm cùng công ty

{{ job.title }}

{{ job.cities }}

{{ job.salary }}


Khóa học dành cho bạn