Nhân viên Thanh toán_Hà Nội

Hết hạn nộp đơn

Không giới hạn

Không yêu cầu

Thoả thuận

Toàn thời gian

Không yêu cầu

Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện đề nghị của chi nhánh/phòng giao dịch theo phân công về nghiệp vụ chuyển tiền ra nước ngoài :

a) Tiếp nhận các đề nghị của chi nhánh/phòng giao dịch về nghiệp vụ chuyển tiền ra nước ngoài bằng điện.

b) Kiểm tra tính đầy đủ bộ hồ sơ chuyển tiền, kiểm tra tính xác thực, pháp lý theo đúng quy định trước khi thực hiện.

c) Xử lý tác nghiệp cho các đề nghị đã tiếp nhận theo đúng quy trình và các quy định liên quan.

d) Thực hiện hạch toán kế toán, cập nhật dữ liệu theo đúng quy định, quy trình.

e) Thực hiện các yêu cầu tra soát, điều chỉnh liên quan ddeeesn nghiệp vụ chuyển tiền

2. Theo dõi, kiểm soát và quản lý hồ sơ:

a) Theo dõi chặt chẽ tiến độ phát sinh của hồ sơ để xử lý kịp thời và đúng hạn

b) Nhắc nhở, đôn đốc và phối hợp với chi nhánh/phòng giao dịch theo dõi và xử lý hồ sơ

3. Báo cáo, góp ý:

a) Báo cáo các ý kiến, đề xuất của chi nhánh cho Lãnh đạo phòng

b) Đóng góp ý kiến cải tiến trong công việc

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

1. Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tài chính ngân hàng.

2. Chuyên môn:

a) Có kiến thức về nghiệp vụ chuyển tiền đi thanh toán quốc tế.

b) Đã từng làm việc tại bộ phận chuyển tiền thanh toán quốc tế.

c) Tiếng Anh đọc, hiểu trình độ B hoặc tương đương.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

. Cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường văn hóa chuyên nghiệp.

. Hưởng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo luật Việt Nam.

. Bảo hiểm sức khỏe, nghỉ mát hằng năm.

. Thưởng ngày lễ tết theo quy định chung của công ty.

Hết hạn nộp đơn


Ngành nghề

Ngân hàng / Tài chính Tài chính / Đầu tư
Việc làm cùng công ty

{{ job.title }}

{{ job.cities }}

{{ job.salary }}


Khóa học dành cho bạn