Công Ty TNHH Quản Lý Tư Vấn Hằng Sinh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH Quản Lý Tư Vấn Hằng Sinh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH Quản Lý Tư Vấn Hằng Sinh

Công ty với 100 vốn đầu tư nước ngoài, công ty thành lập từ năm 2006, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, cung cấp các giải pháp nhân lực, tư vấn luậ Hiện nay công ty không ngừng phát triển và nâng cao nhân lực để hoàn thành sứ mệnh của mình.

TIÊU CHÍ KINH DOANH: 

Quyết Tâm phát triển Việt Nam,

phục vụ doanh nghiệp FDI tại Việt Nam!

QUAN NIỆM KINH DOANH: 

Tinh thần kinh doanh chuẩn mực,

cùng sẻ chia lợi ích thành công !

Tạo dựng nên một nơi cung cấp dịch vụ trọn gói cho các doanh nghiệp Trung Quốc muốn đầu tư vào Việt Nam, tư vấn, dìu dắt và hỗ trợ Luật sư Hằng Sinh cũng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư này 


Công Ty TNHH Quản Lý Tư Vấn Hằng Sinh Tuyển dụng

Sale online

01/04/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian