Video Lecture Content Creator

Hết hạn nộp đơn

Không giới hạn

Không yêu cầu

Thoả thuận

Toàn thời gian

Không yêu cầu

Tầng 3 số 172 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Develop digital study materials according to our blended learning curricula. The formats of the study materials include, but not limited to, videos, slideshows, and infographics. Research innovative study methods to optimize students’ learning.

- Adjust the materials according to students’ study result in the pilot testing period.


YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Percentage of study materials developed

- Students’ final test results

- Excellent ability to explain concepts logically, concisely, and creatively.

- Minimum 7.0 IELTS. Experience in teaching IELTS is a plus.QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG


Hết hạn nộp đơn


Ngành nghề

Báo chí / Truyền hình Biên / Phiên dịch Giáo dục / Đào tạo
Việc làm cùng công ty

{{ job.title }}

{{ job.cities }}

{{ job.salary }}