Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ - Cầu Giấy

Hết hạn nộp đơn

1 người

1 năm

Tới 11 triệu

Toàn thời gian

Không yêu cầu

Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Kiểm soát tuân thủ                                      

- Kiểm tra đánh giá tính tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ.

- Kiểm tra, đánh giá tính chính xác của thông tin, số liệu, báo cáo...từ các Phòng / Bộ phận.

- Kiểm tra, xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận ... )

- Báo cáo kết quả kiểm soát, các vấn đề liên quan kiểm soát tuân thủ cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề

- Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

2. Kiểm soát rủi ro hoạt động

- Phân tích, đánh giá rủi ro của các sản phẩm, dịch vụ và quy trình của Công ty

- Kiểm tra, đánh giá tính chính xác- trung thực, tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng trong việc thực hiện các mục tiêu của Công ty

- Kiểm tra, đánh giá các hồ sơ của khách hàng, phòng ngừa các rủi ro liên quan (định kỳ/đột xuất)

- Phối hợp xây dựng quy trình, hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro

- Báo cáo kết quả kiểm tra, các vấn đề liên quan rủi ro hoạt động, rủi ro kinh doanh cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề

- Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

3. Kiểm soát quy trình - quy định

- Tham gia rà soát, tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong Công ty

- Báo cáo kết quả kiểm soát, các vấn đề liên quan kiểm soát quy trình- quy định cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề

- Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

- Thực hiện các công việc quản trị rủi ro phát sinh theo chỉ đạo (nếu có)

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Tối thiểu tốt nghiệp CĐ/ĐH các khối chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, kiểm toán, Tài chính ngân hàng

- Hiểu biết tổng quát về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bán lẻ

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí kiểm soát nội bộ hoặc tương đương

- Tính cách: Trung thực, cẩn thận, quyết đoán   

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Hết hạn nộp đơn


Ngành nghề

Kế toán / Kiểm toán Ngân hàng / Tài chính Tài chính / Đầu tư
Việc làm cùng công ty

{{ job.title }}

{{ job.cities }}

{{ job.salary }}


Khóa học dành cho bạn