Kiểm Soát Nội Bộ - Hồ Chí Minh

25/03/2021

1 người

1 năm

Thoả thuận

Toàn thời gian

Không yêu cầu

Lầu 6, tòa nhà Sumikura ,số 18H Cộng Hòa, P.4 ,Q.Tân Bình.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm soát tuân thủ

Kiểm tra đánh giá tính tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ.

Kiểm tra, đánh giá tính chính xác của thông tin, số liệu, báo cáo...từ các Phòng / Bộ phận.

Kiểm tra, xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận ... )

Báo cáo kết quả kiểm soát, các vấn đề liên quan kiểm soát tuân thủ cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề

Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

Kiểm soát rủi ro hoạt động

Phân tích, đánh giá rủi ro của các sản phẩm, dịch vụ và quy trình của Công ty

Kiểm tra, đánh giá tính chính xác- trung thực, tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng trong việc thực hiện các mục tiêu của Công ty

Kiểm tra, đánh giá các hồ sơ của khách hàng, phòng ngừa các rủi ro liên quan (định kỳ/đột xuất)

Phối hợp xây dựng quy trình, hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro

Báo cáo kết quả kiểm tra, các vấn đề liên quan rủi ro hoạt động, rủi ro kinh doanh cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề

Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

 Kiểm soát quy trình - quy định

Tham gia rà soát, tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong Công ty

Báo cáo kết quả kiểm soát, các vấn đề liên quan kiểm soát quy trình- quy định cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề

Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

Thực hiện các công việc quản trị rủi ro phát sinh theo chỉ đạo (nếu có)

Bắt buộc phải thực hiện tất cả công việc theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Thực hiện tất cả công việc theo quy định của Công ty, nhân sự hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty và quy định pháp luật.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

Tối thiểu tốt nghiệp CĐ/ĐH các khối chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, kiểm toán, Tài chính ngân hàng

Hiểu biết tổng quát về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bán lẻ

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí kiểm soát nội bộ hoặc tương đương

Tính cách: Trung thực, cẩn thận, quyết đoán

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Mức lương: Lương cơ bản + KPI theo thoả thuận

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động.

Cơ hội được đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.


Ngành nghề

Kế toán / Kiểm toán Quản lý chất lượng (QA/QC) Tài chính / Đầu tư
Việc làm cùng công ty

{{ job.title }}

{{ job.cities }}

{{ job.salary }}


Khóa học dành cho bạn