Nhân viên Kiểm soát nội bộ

Hết hạn nộp đơn

1 người

1 năm

Tới 10 triệu

Toàn thời gian

Không yêu cầu

Tầng 2, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Kiểm soát tuân thủ

 • Kiểm tra đánh giá tính tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ.
 • Kiểm tra, đánh giá tính chính xác của thông tin, số liệu, báo cáo...từ các Phòng / Bộ phận.
 • Kiểm tra, xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận ... )
 • Báo cáo kết quả kiểm soát, các vấn đề liên quan kiểm soát tuân thủ cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề
 • Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

2. Kiểm soát rủi ro hoạt động

 • Phân tích, đánh giá rủi ro của các sản phẩm, dịch vụ và quy trình của Công ty Kiểm tra, đánh giá tính chính xác- trung thực, tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng trong việc thực hiện các mục tiêu của Công ty Kiểm tra, đánh giá các hồ sơ của khách hàng, phòng ngừa các rủi ro liên quan (định kỳ/đột xuất) 
 • Phối hợp xây dựng quy trình, hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro
 • Báo cáo kết quả kiểm tra, các vấn đề liên quan rủi ro hoạt động, rủi ro kinh doanh cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề
 • Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

3. Kiểm soát quy trình - quy định

 • Tham gia rà soát, tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong Công ty
 • Báo cáo kết quả kiểm soát, các vấn đề liên quan kiểm soát quy trình- quy định cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề
 • Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính – ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc quản lý rủi ro hoạt động, ưu tiên làm việc tại các tổ chức tài chính uy tín

Các kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích tổng hợp, đánh giá và nhận diện rủi ro;
 • Kỹ năng làm việc độc lập;
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG


 • Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
 • Nghỉ phép , nghỉ lễ theo luật LĐ
 • Được tham hoạt động team building do Công ty tổ chức hàng năm
 • Được tham gia các khóa đào tạo trước khi làm việc
 • Được hưởng các quyền lợi từ công đoàn (sinh nhật, cưới hỏi...)
 • Có cơ hội thăng tiến lên các cấp bậc như quản lý khu vực

Hết hạn nộp đơn


Ngành nghề

Kế toán / Kiểm toán Ngân hàng / Tài chính Tài chính / Đầu tư
Việc làm cùng công ty