Giới thiệu


Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”.

Trường Đại học Nguyễn Trãi định hướng trở thành một trong những trường Đại học hàng đầu của Việt Nam và khu vực thông qua việc hợp tác đào tạo, kế thừa kinh nghiệm của các Trường đại học lớn và áp dụng thành công các mô hình, chương trình đào tạo theo chuẩn tiên tiến trên thế giới, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành trường Đại học đẳng cấp quốc tế.

- Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng – Trung thực – Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia – Vì lợi ích trăm năm trông người”.

- Mục tiêu đào tạo của Nhà trường là “Đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, có ích cho xã hội và Tổ quốc”

1. Sứ mệnh

Trường Đại Học Nguyễn Trãi là trung tâm đào tạo và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học theo hướng tiệm cận và đạt chuẩn quốc tế; xây dựng và phát triển môi trường học thuật, văn hóa trung thực, nhân văn; góp phần quan trọng trong sự nghiệp giáo dục Đại học Việt Nam và hội nhâp quốc tế

2. Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đào tạo Đại học và sau Đại học tư thục đa ngành, chất lượng cao, trong Top các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế, có những dóng góp quan trọng vào sự phát triển nền kinh tế tri thức toàn cầu 

3. Giá trị cốt lõi

- Sinh viên là số 1 

- Nơi thực hiện ước mơ của Thầy và Trò

- Học để thay đổi vận mệnh

- Nâng cao tầm giá trị đẹp của sinh viên

Năm thành lập
2008
Quy mô công ty
1000+
Tuổi trung bình
24

Liên hệ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI
Khu giáo dục Nguyễn Trãi, Phú Lương, Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội.