Chuyên Viên Vận Hành Tín Dụng

Hết hạn nộp đơn

10 người

Không yêu cầu

Thoả thuận

Toàn thời gian

Không yêu cầu

Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện các giao dịch tín dụng cho khách hàng sau khi mức/ hạn mức được phê duyệt

- Tiếp nhận nhu cầu giao dịch tín dụng từ khách hàng hoặc từ bộ phận Quản lý Khách hàng (SRMs/RMs/ARM) , hướng dẫn/ tư vấn và thu thập hồ sơ giao dịch tín dụng.

- Thông báo tình trạng chưa đầy đủ của hồ sơ giao dịch tín dụng, điều kiện chưa tuân thủ cho RMs/SRMs. Phối hợp cùng RMs/SRMs thu thập đủ hồ sơ giao dịch tín dụng và clear trạng thái chưa tuân thủ của KH

- Kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ khách hàng cung cấp, đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn, văn bản quy định của TCB và quy định của pháp luật

- Lập tờ trình thực hiện các giao dịch tín dụng: giải ngân phát hành bảo lãnh, phát hành LC, …phục vụ các nhu cầu (trong và ngoài hạn mức) theo phê duyệt.

2. Kiểm soát các điều kiện tín dụng đảm bảo tuân thủ theo phê duyệt và quy định của Techcombank.

- Trình ký các cấp kiểm soát, chuyên gia phê duyệt các hồ sơ giao dịch tín dụng. Phối hợp với các bộ phận khác có liên quan thực hiện các giao dịch phát sinh hàng ngày của Khách hàng (giải ngân, nhận tài sản đảm bảo/giải chấp tài sản đảm bảo, mở L/C, …).

- Làm việc trực tiếp với CCA, Trung tâm thanh toán và các bộ phận khác có liên quan trong quá trình tác nghiệp (gửi hồ sơ, nhận phản hồi, bổ sung hồ sơ) đảm bảo giao dịch của KH thành công theo SLA và FTR cam kết.

- Thực hiện soạn thảo các loại hợp đồng, văn bản giao dịch theo với loại giao dịch tín dụng được phân quyền theo quy trình.

- Thông báo kết quả hoàn tất giao dịch tới RMs/SRMs/Khách hàng.

- Theo dõi, thu thập bổ sung hồ sơ, theo dõi thu nợ nhắc nợ, theo dõi vướng mắc vận hành thông báo /đề xuất điều chỉnh.

- Theo dõi, thông báo kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch tín dụng đến các SRMs/RMs quản lý Khách hàng, chuyên viên phân tích tín dụng và Giám đốc Trung tâm để duy trì hoặc có các điều chỉnh phù hợp.

- Theo dõi, thông báo và đôn đốc Khách hàng trả nợ gốc, lãi đến hạn. Đầu ngày đến hạn trả nợ kiểm tra tài khoản và thông báo cho RMs, SRMs nếu tài khoản KH không đủ tiền trả nợ. Trong trường hợp phát sinh nợ quá hạn, thực hiện soạn thảo công văn thông báo nợ quá hạn gửi RMs/SRMs và phối hợp cùng RMs, SRMs đôn đốc KH chuyển tiền về thu nợ

- Theo dõi việc bổ sung hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn của khách hàng, các ngưỡng tín dụng từng thời kỳ (thời hạn bảo hiểm, định giá lại TSBĐ…) và thông báo tới RMs/SRM/Chuyên viên phân tích hoặc thông báo tới khách hàng khi RMs/SRMs đề nghị

- Theo dõi giao dịch tài khoản thanh toán/tài khoản chỉ định của Khách hàng theo đề nghị của RM/RMs/CA phân tích với các khách hàng cần kiểm soát điều kiện dòng tiền và tài sản đảm bảo là quyền đòi nợ.

- Phối hợp với RMs/SRM/CA phân tích và các bộ phận khác thực hiện các thủ tục về tài sản đảm bảo, quản lý phát sinh tăng/giảm của tài sản đảm bảo.

- Phối hợp thực hiện các biện pháp trong xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh.

Kiến thức chuyên môn:

           + Am hiểu hệ thống TCB

           + Am hiểu sản phẩm/ dịch vụ của đơn vị

           + Am hiểu quy trình/tác nghiệp trong đơn vị

Kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh DN/tài chính/ngân hàng (ưu tiên)

Trình độ tiếng Anh phù hợp với quy định của Techcombank

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Theo chế độ phúc lợi của Techcombank

Hết hạn nộp đơn


Ngành nghề

Kinh doanh / Bán hàng Ngân hàng / Tài chính Tài chính / Đầu tư
Việc làm cùng công ty

{{ job.title }}

{{ job.cities }}

{{ job.salary }}


Khóa học dành cho bạn