Hết hạn nộp đơn

1 người

Không yêu cầu

Thoả thuận

Toàn thời gian

Không yêu cầu

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

* FINANCIAL MANAGEMENT
- Conduct physical counts of assets/ Cash count
- Monitoring cash advance, deposit money to the bank, refund school fees
- Monitoring the payment process
- Reviewing the documents for CIT finalization report
* PAYMENT [DISBURSEMENT]
Bank Transfer
- Settle purchase/expenses payment
Cash
- Deposit to the bank
- Purchase payment
- Refund centre deposit, CELTA, DELTA
- Refund school fee
- Settle advance for expenses/ per diem
* RECEIVING MONEY
Bank transfer (Supervise)
- Receive centre deposit
- Receive school fees
Cash
- Receive advance
- Receive centre deposit, admin fee
- Receive school fee, placement test fee (EA, EY), CELTA, DELTA
* REPORTING
- Prepare daily cash report
- Prepare monthly cash report
- Prepare monthly VAT report

* OTHERS
- Do all of requirements from Financial Accounting Manager / Centre Manager

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- BA degree of Finance & Accounting or Economic University major in Accounting/Financial field (University in Ha Noi City is preferable)
- At least 01 year experience in accounting field

- Experience in Account Payable, Cashier, and Sales Accounting is preferable
- Willing to work overtime or different assignments as required
* Skills
- Understand accounting policy (requirements from government)
- Working under high pressure
- Team-work
- Good communication
- Problem solving
* Language English: Good
* Computer
- Ms Office (Word, Excel, Power-point)
- Accounting software: Iscale, ERP

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Discounted English courses
- Team Building & Year End Party
- Opportunities to become full-time staff after 6 months

Hết hạn nộp đơn


Ngành nghề

Kế toán / Kiểm toán Tài chính / Đầu tư
Vị trí Payable Accountant tuyển dụng bởi công ty Trung Tâm Anh Ngữ ILA tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh với mức lương Thoả thuận yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Accountant tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh khác trên kênh tuyển dụng việc làm topcv.
Việc làm cùng công ty

{{ job.title }}

{{ job.cities }}

{{ job.salary }}


Khóa học dành cho bạn