V&J Human Resource School chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của V&J Human Resource School, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu V&J Human Resource School

V&J là công ty con trực thuộc tập đoàn Y tế xã hội Shijinkai Nhật Bản được mở ở Việt Nam nhằm tìm kiếm nhân lực cho chuỗi các viện dưỡng lão, phòng khám và bệnh viện cho tập đoàn Shijinkai tại Nhật.