ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ VUS HÀ NỘI

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ VUS HÀ NỘI chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ VUS HÀ NỘI, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ VUS HÀ NỘI

Since its inception in 1997, VUS - The English Center has continuously grown to become the leading English language training institution in Vietnam.

• 30 campuses situated at conveniently reachable locations throughout Ho Chi Minh City, Hanoi, Bien Hoa, Binh Duong, and Vung Tau.

• over 2,000 qualified expatriate and Vietnamese teachers, and teaching assistants

• more than 900 professional school administrators and supporting staff members

• an average enrollment of 250,000 students per annum