CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X - SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN CHÍ THANH

https://propertyx.com.vn

1000+ nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

526 Nguyễn Chí Thanh, Phường 07, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội