Chi nhánh Công ty cổ phần - Viện Nghiên Cứu Dệt May tại TP HCM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Chi nhánh Công ty cổ phần - Viện Nghiên Cứu Dệt May tại TP HCM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Chi nhánh Công ty cổ phần - Viện Nghiên Cứu Dệt May tại TP HCM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Chi nhánh Công ty cổ phần - Viện Nghiên Cứu Dệt May tại TP HCM

Là doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, hiệu chuẩn thiết bị, tư vấn, chuyển giao công nghệ, giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đào tạo, dịch vụ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh...