CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL TÂY NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

162 Đường 30/4, Khu phố 4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội