Công CP Tư vấn đầu tư và Dịch vụ du lịch Eurovie Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công CP Tư vấn đầu tư và Dịch vụ du lịch Eurovie Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công CP Tư vấn đầu tư và Dịch vụ du lịch Eurovie Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công CP Tư vấn đầu tư và Dịch vụ du lịch Eurovie Việt Nam

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Dịch vụ du lịch Eurovie Việt Nam (Eurovie JSC.,) là thành viên của Eurovie Corporation tại Pháp, chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ visa, du lịch châu Âu và tư vấn đầu tư BĐS nhận thẻ cư trú châu Âu.