CÔNG TNHH TNHH ĐTPT GIÁO DỤC & TMDV Y TẾ HẠNH PHÚC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TNHH TNHH ĐTPT GIÁO DỤC & TMDV Y TẾ HẠNH PHÚC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TNHH TNHH ĐTPT GIÁO DỤC & TMDV Y TẾ HẠNH PHÚC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TNHH TNHH ĐTPT GIÁO DỤC & TMDV Y TẾ HẠNH PHÚC

 CÔNG TNHH ĐTPT GIÁO DỤC & TMDV Y TẾ HẠNH PHÚC

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục dịch vụ y tế trường học: đo sàng lọc tật khúc xạ mắt cho học sinh.