Công ty Chứng khoán D.CAPITAL

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

D.Capital là một công ty cung cấp các khóa học về đầu tư tài chính. Thông qua các khóa học, bạn sẽ có cơ hội học và nắm vững các chiến lược cơ bản trong đầu tư tài chính như:

1. Nền tảng cơ bản trong giao dịch

- Hiểu căn bản về thị trường tài chính

- Sự vận động của dòng tiền thông minh

- Những cá mập trên thị trường

2. Ứng dụng đường MA và nâng cao

- Hiểu căn bản và bản chất đường MA

- Hiệu quả xác định xu hướng của đường MA

- Xài đường MA kết hợp tìm điểm vào tối ưu

3. Ứng dụng RSI trong giao dịch thực chiến

- Đo lực (Momemtum) rất quan trọng của Trading

- Phân kỳ và xác định xu hướng của giá

4. Phân tích kỹ thuật nâng cao Fibonacci

- Fibonacci tỷ lệ Vàng của tự nhiên

- Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

- Kết hợp Fibonacci với mô hình nến Nhật

5.Kết hợp MA, RSI và Fibonacci. Ứng dụng EA trong giao dịch

- Chiến lược giao dịch nâng cao

- Ứng dụng EA trong giao dịch

THÔNG TIN CÔNG TY

CT8 Mỹ Đình

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ