Công ty Cổ phần Clay Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Clay Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Clay Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Clay Việt Nam

Công ty Cổ phần Clay Việt Nam có vốn đầu tư Nhật Bản

Công ty thành lập năm 2016

Lĩnh vực hoạt động chính:

- Hoạt động tư vấn quản lý

- Nghiên cứu thị trường và thâm dò dư luận

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục