CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM WEBM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM WEBM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM WEBM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM WEBM

Lập trình máy vi tính

Chi tiết: Lập trình máy vi tính, sản xuất, gia công phần mềm; Dịch vụ thiết kế website

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM WEBM Tuyển dụng

Junior Ruby on Rails

31/10/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Junior Ruby on Rails developer

26/10/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian