Công ty cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam

Teko Ventures is a Vietnam-based investment fund that invests across all investment stages in Southeast Asia. We are a team with first-hand experiences of building category leaders from the ground up, including financial technology, digital entertainment, and consumer retail.  We invest primarily in:

TECHNOLOGY

Whether it is to eliminate intermediaries, reduce information asymmetry or increase productivity, we invest in companies leveraging on technology to positively transform industries and lives.

IMPACT

Improving the quality of life in underserved communities through sustainable investments that carry tangible social or environmental impact.

see more...https://tekoventures.vn/