Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Long Á Châu

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Long Á Châu chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Long Á Châu, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Long Á Châu

Thành lập năm 2009.

Hoạt động chủ yếu về đào tạo, xuất khẩu lao động..