CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ NHÂN LỰC ĐẠI VIỆT WORKS

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ NHÂN LỰC ĐẠI VIỆT WORKS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ NHÂN LỰC ĐẠI VIỆT WORKS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ NHÂN LỰC ĐẠI VIỆT WORKS

Công ty CP Dịch vụ và Nhân lực Đại Việt Jobs là một công ty chuyên tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động và cung ứng nhân lực cho các Doanh Nghiệp đối tác đang có nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn 13 tỉnh Mekong.