Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

1975: Tiền thân của Công ty là Hiệu thuốc Quốc doanh Quận I Đà Nẵng

1985: Công ty Dược Đà Nẵng, trực thuộc UBND Thành phố

1993: Nâng cấp thành Doanh nghiệp Nhà nước, tên thương mại DAPHACO

1997: Công ty Dược phẩm tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được sát nhập

2005: Chuyển sở hữu thành Công ty cổ phần, tên gọi là Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng, tên thương mại DAPHARCO

THÔNG TIN CÔNG TY

02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ