Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

9
Trưởng Nhóm Đào Tạo Nội Bộ
Nhân Viên Marketing - Sự Kiện

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

4.8

THÔNG TIN CÔNG TY

49F Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ