Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Có 1 lượt đánh giá và nhận xét về Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

4.8
100%
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè
Tại sao bạn có thể tin tưởng vào kết quả đánh giá này?
Để đảm bảo tính khách quan, TopCV chỉ duyệt đánh giá nếu người đánh giá đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam và được thể hiện trong CV (CV đã tạo trên hệ thống topcv.vn).
05/11/2020
"Môi trường thân thiện"
Điểm trung bình
4.8

Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Điều tôi hài lòng
Văn phòng làm việc đẹp và các anh chị rất thân thiện
Điều tôi không hài lòng
Trải nghiệm dần trong tương lai và sẽ đánh giá sau
5
5
5
4
5