Công ty cổ phần Hà An Phát Media

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Hà An Phát Media chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Hà An Phát Media, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Hà An Phát Media

HAP MEDIA Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, lĩnh vực đã và sẽ dẫn đầu trong vài chục năm tới.

HAP MEDIA đã phát triển không ngừng trong 8 năm qua, luôn lấy nhân sự làm gốc để phát triển và lấy tâm làm cội để tiến lên.