CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cùng nhau!

... Sức mạnh của niềm tin vào ngày mai tươi sáng đã giúp chúng ta vượt qua nhiều trở ngại chông gai. Sức mạnh của việc hội tụ tài năng đã giúp chúng ta tiến những bước tiến dài trên các lĩnh vực mà chúng ta cạnh tranh. Cùng nhau, chúng ta hội tụ khát vọng và tài năng Việt Nam để tạo nên một sức mạnh kinh doanh thần kỳ. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng nên một tương lai ấm no hạnh phúc cho mọi người.

THÔNG TIN CÔNG TY

Khu công nghiệp Quế Võ 1 , Nam Sơn , Quế Võ , Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ