CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NBN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NBN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NBN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NBN

Nếu bạn tự tin mình là một ứng viên thích hợp trong một công ty truyền thông – quảng cáo năng động với môi trường tốt nhất, hãy nộp hồ sơ ngay!

Chúng tôi: NBN Media – hoạt động trong các lĩnh vực PR, Digital Marketing, Content Marketing, Truyền thông Tích hợp và Sáng tạo

Gửi CV cho chúng tôi ngay về email: info@nbn.vn

Tiêu đề mail đề nghị ghi rõ [ADMIN] + họ và tên ứng viên (có dấu).

Lưu ý: Các email và tên file không đặt theo tiêu đề có thể bị thất lạc

Công ty sẽ liên lạc phỏng vấn với những hồ sơ phù hợp sau 3-5 ngày sau khi nộp hồ sơ.

Thông tin thêm về công ty mời bạn xem tại www.nbn.com.vn