Công ty cổ phần kết nối số CD Group Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Thế kỷ XXI  là kỷ nguyên của vạn vật kết nối - IOT, kỷ nguyên của sự số hóa -  Digital Tranformation. CD Group ra đời mang sứ mệnh kết nối các doanh nghiệp và khách hàng trên nền tảng số.

Mô hình quản trị của CDGroup là mô hình Tập đoàn mẹ – con (Holdings), bao gồm các công ty con là các cơ sở kinh doanh và trung tâm lợi nhuận độc lập (P&L) còn công ty mẹ, Tập đoàn CDGroup – Công ty CP, giữ vai trò hoạch định chiến lược, kiểm soát, đánh giá và quản trị các công ty con. Mô hình quản trị này nhằm phát huy tối đa sự phát triển của một hệ sinh thái đồng nhất, là nền tảng vững chắc phục vụ cho nhu cầu phát triển mở rộng của Tập đoàn.

Tập đoàn CDGroup quan tâm tới kết quả và sự chuyên nghiệp, do vậy định hướng quản trị theo nguyên tắc: Hợp tác cùng phát triển win- win. Chú trọng vào đội ngũ con người, mô hình hoạt động tinh gọn, chuẩn hóa theo system và hướng tới tự động hóa quy trình.

Tại CDGroup, chúng tôi quan niệm rằng một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả là một doanh nghiệp có khả năng tạo ra những giá trị bền vững, lâu dài cho các bên liên quan. Chính vì vậy, CDGroup không chỉ đặt mục tiêu là đơn vị thành công trong các lĩnh vực kinh doanh xét theo quy mô, doanh thu hay lợi nhuận mà còn hướng tới việc trở thành một hạt nhân, chất xúc tác tạo ra những biến chuyển tích cực cho môi trường và cộng đồng bằng việc làm thiết thực và cụ thể. Chiến lược phát triển bền vững của CDgroup là đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan và hài hòa cả bốn mục đích: Một, tối ưu kinh tế để tăng trưởng một cách hiệu quả và bền vững; Hai, phát triển nhân sự bền vững; Ba, có trách nhiệm với xã hội; và Bốn, bảo vệ môi trường

https://marketingworks.vn/cong-ty-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-ket-noi-so-cd-group-viet-nam.html

TUYỂN DỤNG

6

THÔNG TIN CÔNG TY

Toà nhà JOIN BUILDING 25 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ