CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1.

(Lilama 69.1 Joint Stock Company.)

Địa chỉ: Số 17, đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300102253

Điện thoại: 02226289326 


THÔNG TIN CÔNG TY

Số 17, đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ