Công ty Cổ phần Long Việt - LOVICO GROUP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Long Việt là nhà đầu tư đa ngành gồm các Công ty độc lập, trong mảng năng lượng sạch, đầu tư bất động sản...

THÔNG TIN CÔNG TY

315 Trường Chinh, Đà Nẵng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ