CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN SENA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN SENA

(SENA PM JSC)

  Địa chỉ: P706 Rainbow Văn Quan, Hà Đồng,Hà Nội

  Mã số thuế: 0101602314

SĐT:02466535174

  Lĩnh vực: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâ


THÔNG TIN CÔNG TY

P706 Rainbow Văn Quan, Hà Đồng,Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ