Công ty Cổ phần thương mại công nghệ Hồng Kỳ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần thương mại công nghệ Hồng Kỳ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần thương mại công nghệ Hồng Kỳ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần thương mại công nghệ Hồng Kỳ

We are the leading technology company in digitizing the cultural research achievements to create a better life for everyone. Our mission is to make life better by connecting people with structured platforms tailored to individual needs. From the outset, we always try to comprehend customers with in-depth analytical models, from which we recommend useful information specific to each individual. Not only that, our model was also created to connect the right people closer together, thereby creating an era of meaningful and more adequate connectivity.