CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Designer (Chuyên Quay Dựng)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Kế Toán Thuế

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Content Truyền Thông (Lương Từ 14 Triệu)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Nhân Viên Content

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Phụ Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Sale Online

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Content Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Content Creative

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Chuyên Viên Truyền Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Marketing Admin

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

SEO Team Leader

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Digital Marketing Team Leader

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Thiết Kế - Designer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Trưởng Phòng Kinh Doanh Xnk

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Nhân Viên Kinh Doanh Xnk

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Nhân Viên Nghiên Cứu Thị Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CCV GROUP

Địa chỉ công ty

Tầng 14 &15 tòa nhà HT số 80 Duy Tân , Phường dịch vọng, Cầu giấy HN

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội