Công ty CP BĐS và DL Nam Thành Đạt CN Tây Nha Trang

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

LK10 Lô 15.16 Khu TĐC Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội