Công ty CP Dịch Vu Quản Lý Bất Động Sản Thành Phố Mới - NCP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Dịch Vu Quản Lý Bất Động Sản Thành Phố Mới - NCP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Dịch Vu Quản Lý Bất Động Sản Thành Phố Mới - NCP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Dịch Vu Quản Lý Bất Động Sản Thành Phố Mới - NCP

 Công ty CP Quản lý Dịch Vụ Bất Động Sản Thành Phố Mới - NCP là thành viên của Công ty PMC, chuyên quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng tòa nhà, chung cư.