CÔNG TY CP KCN SÀI GÒN - NHƠN HỘI

www.nhonhoiip@gmail.com

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội hoạt động kinh doanh chính xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN và cho thuê lại đất

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

LÔ A2.01, ĐƯỜNG N3, KCN NHƠN HỘI - KHU A, XÃ NHƠN HỘI. TP.QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội