Công ty CP Truyền thông và Giáo dục Cầu Vồng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Truyền thông và Giáo dục Cầu Vồng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Truyền thông và Giáo dục Cầu Vồng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Truyền thông và Giáo dục Cầu Vồng

Công ty CP Truyền thông và giáo dục Cầu VỒng được thành lập 8 năm. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xuát bản ấn phẩm, đồ chơi giáo dục dành cho tuổi màm non và tiểu học. 

NGoài ra công ty còn hoạt động trog lĩnh vực in ấn và truyền thông