Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình được thành lập từ năm 2008, ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm có liên quan. Địa bàn hoạt động chính: Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Hòa Bình và Hải Dương

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

KCN Ninh Phúc, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội