Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình được thành lập từ năm 2008, ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm có liên quan. Địa bàn hoạt động chính: Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Hòa Bình và Hải Dương

THÔNG TIN CÔNG TY

KCN Ninh Phúc, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ