Công ty FGVN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty FGVN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty FGVN

Công ty FGVN là công ty start-up, hoạt động chính là phát triển thị trường tại Viêt Nam cho các đối tác nước ngoài về tài chính, giao dịch trị giá ngoại hối…Với định hướng phát triển, nhu cầu mở rộng thi trường tìm kiếm khách hàng taị Việt Nam, FGVN đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự cho mục tiêu hoạt động của công ty.