Công ty NPV Express & Logistics

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty NPV Express & Logistics chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty NPV Express & Logistics, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty NPV Express & Logistics

NPV Express and Logistics established in 2004, has been known as one of the Vietnam’s leading providers of global Express and integrated logistics and transportation management services.

With agent system from USA,EU,ASIA, NPV become one of the most professional and global logistics providers, which brings the value of benefits for customers.

SERVICES:

- International Courier Co-load

- International Freight Forwarding

- Customs Brokerage

- Total Logistics Service Provider

- Other value added services