CôNG TY THăM Dò KHAI THáC Và XâY DựNG CôNG TRìNH Mỏ MIềN BắC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CôNG TY THăM Dò KHAI THáC Và XâY DựNG CôNG TRìNH Mỏ MIềN BắC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CôNG TY THăM Dò KHAI THáC Và XâY DựNG CôNG TRìNH Mỏ MIềN BắC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CôNG TY THăM Dò KHAI THáC Và XâY DựNG CôNG TRìNH Mỏ MIềN BắC

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thăm dò khai thác mỏ như đất san lấp, cát lòng sông, các loại khoáng sản