Công ty TNHH ADDP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH ADDP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH ADDP

ADDP is a digital product consulting firm that provides product strategy, consulting, user research, digital design, and technical development. We deep focus on 5 industries: insurance, banking, education, automotive and retail e-commerce. ADDP is a small company but has a wide range of big enterprise clients across in Vietnam, Malaysia, Hongkong, Seoul, Australia…