Công ty TNHH Bao Bì AP (Hà Nội)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Bao Bì AP (Hà Nội) là công ty con của Tập đoàn SCG Thai Lan tại Việt Nam chuyên sản xuất các loại bao bì carton.

THÔNG TIN CÔNG TY

KCN Nam Sách - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ