Công ty TNHH Công nghệ Điện tử-Phần mềm và Viễn thông Lifetek

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Công nghệ Điện tử-Phần mềm và Viễn thông Lifetek chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Công nghệ Điện tử-Phần mềm và Viễn thông Lifetek, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Công nghệ Điện tử-Phần mềm và Viễn thông Lifetek

LifeTek được hình thành và xây dựng từ năm 2009 , trải qua nhiều năm cung cấp các hệ thống ERP cho các nhà máy sản xuất, các đơn vị kinh doanh.