CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG CJC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG CJC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG CJC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG CJC

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG CJC

(CJC COMMUNICATION AND EDUCATION COMPANY LIMITED)

Giấy phép kinh doanh: 0315817902

Lĩnh vực: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính